Cum se îmbină cu succes managementul si experiența de scenă

Teatrul de Papusi Gulliver, Galati

 

La prima vedere, poate pare o combinație mai puțin obișnuită, însă, Eduard Șișu, Directorul Teatrului de Păpuși “Gulliver”, ne demonstrează cum se îmbină cu succes managementul si experiența de scenă și, mai ales, cum cele două nu doar că nu se contrapun, ci chiar se completează într-un plus de valoare real și cât se poate de relevant.

Completarea unui parcurs actoricesc de peste 20 ani

Viața de actor, scena, cu tot ceea ce implică ea, jocul, magia interpretării, nenumăratele roluri, diversitatea de spectacole, toate constituie, în sine, o experiență deplină ce nu ar mai avea nevoie de alte completări sau adăugiri. Cu toate acestea, atunci când un parcurs actoricesc de peste 20 ani întâlnește provocarea de a fi manager, lucrurile se aliniază într-o altă ordine și capătă noi valențe profesionale. Cu atât mai mult cu cât este vorba de managementul instituției teatrale ce constituie sursa experienței artistice.

De ce provocarea de a fi manager?

Eduard Șișu mărturisește că “printre cele mai importante aspecte se numără chiar posibilitatea de a integra rodul unei îndelungate interacțiuni cu publicul, dar și cu întreg colectivul artistic. În plus, pentru că astfel poți completa viziunea necesară îndeplinirii cu succes a atribuțiilor de manager. Atunci când ai parcurs toate etapele din sfera artistică, poți înțelege toate aspectele implicate de această profesie și, prin urmare, poți defini soluții potrivite pentru fiecare situație în parte. Poți, astfel, conecta eficient sfera adminstrativă cu cea artistică și facilita schimbul de informații dintr-un cadru în celalalt, lucru care nu ar fi posibil cuiva care nu a activat în ambele direcții.”

Corelarea planului cultural și a direcției artistice la nevoile publicului

Mai mult decât atât, prezența constantă în fața spectatorilor oferă posibilitatea de a înțelege exact ce anume rezonează cel mai bine cu aceștia, cum poate și trebuie adaptat mesajul artistic în funcție de nevoile și evoluția publicului. Corelate la schimbările de ordin social, tehnologic sau de orice altă natură, planul cultural și direcția artistică a instituției teatrale pot fi trasate, așadar, într-o manieră corectă și pertinentă, urmând tendințele actuale în domeniu.

Elementele definitorii ale rezultatelor de la “Gulliver”

Diversificarea repertoriului Teatrului “Gulliver”, lărgirea gradului de adresabilitate, inclusiv extinderea publicului-țintă, adaptarea la noile nevoi emoțional-educative, dar și recreative ale acestuia, reinventarea continuă a modalităților de implemetare a activităților, integrarea diverselor tehnici inovatoare în spectacolele teatrului, dezvoltarea de acțiuni și proiecte de creație complementare, sunt doar câteva din elementele ce au asigurat și reprezintă, în continuare, sursa remarcabilelor rezultatele de la “Gulliver”.

Deși clădite pe principii clare, direcțiile de dezvoltare și evoluție aleTeatrului “Gulliver” nu funcționează după o rețeta-cheie, ci tocmai prin faptul că se schimbă și se adaptează publicului și mediului său, se reinventează în permanență, reprezintă un proces de creație și de învățare continuă.

Având în vedere rolul formator pe care îl deține teatrul pentru copii, faptul că facilitează primul contact cu lumea artistică, aportul unui management eficient și de calitate devine cu atât mai important.

Armonizarea cadrului managerial cu sfera artistică

Astfel, provocarea de a armoniza cadrele de ordin managerial cu cele din sfera artistică deține un rol major în funcționarea și dezvoltarea activității teatrului. Însă, atunci când există o experiență polivalentă în acest sens, această provocare se transpune într-o performanță completă, precum în cazul Teatrului “Gulliver”.

In program

PASĂREA MĂIASTRĂ, Teatrul de Papusi Gulliver, Galati
PASĂREA MĂIASTRĂ afla detalii
PASĂREA MĂIASTRĂ, Teatrul de Papusi Gulliver, Galati
PASĂREA MĂIASTRĂ afla detalii
Frumoasa și Bestia, Teatrul de Papusi Gulliver, Galati
Frumoasa și Bestia afla detalii
Real Time Web Analytics