ECHIPA GULLIVER

Eduard Șișu

actor/ Director General

Nume şi prenume: Eduard Nicolae Şişu

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ


2014–Prezent: Directorul Festivalului International de Animatie Gulliver

- coordoneazã activitãtile de organizare, implementare, evaluare si raportare a Festivalului
International de Animatie "Gulliver"


2013–Prezent: Sef Sectia Pãpusi "Gulliver"

- conduce, coordoneazã si controleazã activitatea sectiei de pãpusi pe baza obiectivelor si a criterilor
de performantã prevazute în contractul de management care se încheie conform legii, precum si cele
care decurg din alte acte normative ;
-aprobã planurile curente de spectacole si repetitii ;
- încadreazã, elibereazã si sanctioneazã disciplinar personalul sectiei, în limitele competentei sale si
cu respectarea formelor legale ;
-urmãreste executarea întocmai a hotãrârilor sale, cele adoptate în Consiliul de Administratie sau ale
altor organe din esaloane superioare si competente, inclusiv ale Ministerului Culturii ;
- asigura informarea operativã a membriilor Consiliului de Administratie si supune analizei si
hotãrârilor aceluiasi consiliu, problemele cu care este sesizat.


2000–Prezent: Actor
Teatrul Dramatic "Fani Tardini", Galati
- studiazã scenariul pieselor de teatru si rolul încredintat pentru interpretare
- se consultã cu regizorul despre modalitãtile de interpretare si interpreteazã personajul
- participã la repetitii
- mânuieste pãpusi si furnizeazã voci în spectacolele cu pãpusi
- joacã în spectacolele de pe scena teatrului
- participã la programe pentru copii, programe de divertisment, spectacole în alte locatii si diferite
activitãti sociale si evenimente


01/2000–11/2001 Area Sales Manager
Herlitz Romania S.A., Galati
- organizarea activitãtii echipei în subordine;
- supervizarea activitãtii reprezentantilor de vânzari (raportare, motivare, training);
- solutionarea problemelor apãrute în derularea activitãtii;
- managementul relatiilor cu clientii cheie din zona Tulcea-Brãila-Constanta-Focsani-Galati;
- propunerea de solutii pentru optimizarea activitãtii;
- permanenta actualizare a informatiilor despre piatã si concurentã;
- colaborarea cu celelalte departamente pentru desfasurarea în bune conditii a activitãtii;
- îndeplinirea bugetelor si participarea la efectuarea acestora si a forecast-urilor;
- dezvoltarea retelei de clienti;
- recrutarea reprezentantilor de vânzãri;

- instruirea si coordonarea reprezentantilor de vânzãri subordonati.


01/1999–01/2000 Manager agentie
Valadi S.R.L., Galati
- coordonarea tranzactiilor
- coordonarea echipei de lucru

01/1998–01/1999 Coordonator
RTC Holding S.A. - Shannon S.R.L, Galati
- coordonare montare, construire si amenajãri interioare
- mentinerea contactului permanent cu companii din acelasi domeniu
- supervizare si derulare contracte
- coordonarea echipei de lucru

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
1993–1997: Isttitutul de Teatru şi Film Bucureşti, specializarea actorie


Limbi străine cunoscute:  Engleză, Franceză, Spaniolă

Competenţe de comunicare - excelente abilitãti de comunicare, adaptare si interactionare cu diverse grupuri dobândite în desfãsurarea activitãtii ca manager si coordonator
- excelente abilitãti de comunicare, rãbdare si interactionare cu copiii dobândite în desfãsurarea
activitãtii ca actor al teatrului de pãpusi
- excelente abilitãti de miscare si vorbire, memorie buna, putere de concentrare, capacitate de a
improviza si maniere dobândite în desfãsurarea activitãtii ca actor al teatrului de pãpusi


Competenţe organizaţionale/manageriale
- aptitudini de leadership si negociere dobândite în desfãsurarea activitãtii de director al Festivalului
International de Animatie "Gulliver"
- tact si diplomatie, spirit organizatoric si managerial, capacitatea de planificare si de a actiona
strategic dobândite în desfãsurarea activitãtii de sef de sectie pãpusi "Gulliver"
- inventivitate în gãsirea unor cãi de optimizare a activitatilor desfãsurate, abilitate de a lucra în echipa,
respectul fata de lege si loialitate fata de interesele teatrului dobândite în desfãsurarea activitãtii de sef
de sectie pãpusi "Gulliver"
- seriozitate si responsabilitate, spirit de initiativa si creativitate, ambitie si dinamism, capacitatea de
autoperfectionare si valorificare a experientei dobândite în desfãsurarea activitãtii de actor

 

In program

Cei Trei Purceluși, Teatrul de Papusi Gulliver, Galati
Cei Trei Purceluși afla detalii
Real Time Web Analytics