ECHIPA GULLIVER

Eduard Șișu

actor/ Director General

Nume şi prenume: Eduard Nicolae Şişu

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ


2014–Prezent: Directorul Festivalului International de Animatie Gulliver

- coordoneazã activitãtile de organizare, implementare, evaluare si raportare a Festivalului
International de Animatie "Gulliver"


2013–Prezent: Sef Sectia Pãpusi "Gulliver"

- conduce, coordoneazã si controleazã activitatea sectiei de pãpusi pe baza obiectivelor si a criterilor
de performantã prevazute în contractul de management care se încheie conform legii, precum si cele
care decurg din alte acte normative ;
-aprobã planurile curente de spectacole si repetitii ;
- încadreazã, elibereazã si sanctioneazã disciplinar personalul sectiei, în limitele competentei sale si
cu respectarea formelor legale ;
-urmãreste executarea întocmai a hotãrârilor sale, cele adoptate în Consiliul de Administratie sau ale
altor organe din esaloane superioare si competente, inclusiv ale Ministerului Culturii ;
- asigura informarea operativã a membriilor Consiliului de Administratie si supune analizei si
hotãrârilor aceluiasi consiliu, problemele cu care este sesizat.


2000–Prezent: Actor
Teatrul Dramatic "Fani Tardini", Galati
- studiazã scenariul pieselor de teatru si rolul încredintat pentru interpretare
- se consultã cu regizorul despre modalitãtile de interpretare si interpreteazã personajul
- participã la repetitii
- mânuieste pãpusi si furnizeazã voci în spectacolele cu pãpusi
- joacã în spectacolele de pe scena teatrului
- participã la programe pentru copii, programe de divertisment, spectacole în alte locatii si diferite
activitãti sociale si evenimente


01/2000–11/2001 Area Sales Manager
Herlitz Romania S.A., Galati
- organizarea activitãtii echipei în subordine;
- supervizarea activitãtii reprezentantilor de vânzari (raportare, motivare, training);
- solutionarea problemelor apãrute în derularea activitãtii;
- managementul relatiilor cu clientii cheie din zona Tulcea-Brãila-Constanta-Focsani-Galati;
- propunerea de solutii pentru optimizarea activitãtii;
- permanenta actualizare a informatiilor despre piatã si concurentã;
- colaborarea cu celelalte departamente pentru desfasurarea în bune conditii a activitãtii;
- îndeplinirea bugetelor si participarea la efectuarea acestora si a forecast-urilor;
- dezvoltarea retelei de clienti;
- recrutarea reprezentantilor de vânzãri;

- instruirea si coordonarea reprezentantilor de vânzãri subordonati.


01/1999–01/2000 Manager agentie
Valadi S.R.L., Galati
- coordonarea tranzactiilor
- coordonarea echipei de lucru

01/1998–01/1999 Coordonator
RTC Holding S.A. - Shannon S.R.L, Galati
- coordonare montare, construire si amenajãri interioare
- mentinerea contactului permanent cu companii din acelasi domeniu
- supervizare si derulare contracte
- coordonarea echipei de lucru

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
1993–1997: Isttitutul de Teatru şi Film Bucureşti, specializarea actorie


Limbi străine cunoscute:  Engleză, Franceză, Spaniolă

Competenţe de comunicare - excelente abilitãti de comunicare, adaptare si interactionare cu diverse grupuri dobândite în desfãsurarea activitãtii ca manager si coordonator
- excelente abilitãti de comunicare, rãbdare si interactionare cu copiii dobândite în desfãsurarea
activitãtii ca actor al teatrului de pãpusi
- excelente abilitãti de miscare si vorbire, memorie buna, putere de concentrare, capacitate de a
improviza si maniere dobândite în desfãsurarea activitãtii ca actor al teatrului de pãpusi


Competenţe organizaţionale/manageriale
- aptitudini de leadership si negociere dobândite în desfãsurarea activitãtii de director al Festivalului
International de Animatie "Gulliver"
- tact si diplomatie, spirit organizatoric si managerial, capacitatea de planificare si de a actiona
strategic dobândite în desfãsurarea activitãtii de sef de sectie pãpusi "Gulliver"
- inventivitate în gãsirea unor cãi de optimizare a activitatilor desfãsurate, abilitate de a lucra în echipa,
respectul fata de lege si loialitate fata de interesele teatrului dobândite în desfãsurarea activitãtii de sef
de sectie pãpusi "Gulliver"
- seriozitate si responsabilitate, spirit de initiativa si creativitate, ambitie si dinamism, capacitatea de
autoperfectionare si valorificare a experientei dobândite în desfãsurarea activitãtii de actor

 

In program

Vrăjitorul din Oz, Teatrul de Papusi Gulliver, Galati
Vrăjitorul din Oz afla detalii
Peter Pan, Teatrul de Papusi Gulliver, Galati
Peter Pan afla detalii
Mica Sirenă, Teatrul de Papusi Gulliver, Galati
Mica Sirenă afla detalii
Real Time Web Analytics